Disclaimer

U mag bij het bezoeken van de website www.wetranslate.nl de weergegeven informatie alleen gebruiken voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. U mag op geen enkele andere wijze deze informatie kopiëren, reproduceren, distribueren, downloaden, overzenden, tonen, bewerken, wijzigen, afgeleiden van maken, dan wel uit haar verband trekken.

WeTranslate aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt WeTranslate geen enkele aansprakelijkheid wat betreft virussen en/of andere onvolkomenheden als gevolge van de toegang en/of het gebruik van deze website of e-mail en de informatie die op of via deze website of e-mail ter beschikking wordt gesteld.

Privacy policy

WeTranslate neemt de wet bescherming persoonsgegevens in acht.

Copyrights

Op al de getoonde uitingen en teksten van de WeTranslate website zit intellectueel eigendom.

WeTranslate © Copyright 2016 - All Rights Reserved: www.wetranslate.nl | Disclaimer | Sitemap | Webdesign: Arloz Multimedia